„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”- Stefan

...

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”
-

...

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”- Adam Mickiewicz

„Nie to, co już wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć - świadczy o naszej mądrości”- Władysław

...

„Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym”- Albert Einstein