Przez cały miesiąc październik w naszej szkole prowadzona była zbiórka przyborów szkolnych na rzecz

...

Klasa V d wędruje po świecie zwiedzając różne ciekawe, często egzotyczne miejsca. Wyruszyliśmy z Warszawy.

...