1 kwietnia 2014r. uczniowie klas szóstych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami

...

Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Straży Pożarnej

20 marca 2013 odbyło się spotkanie z

...

 

Wrzesień jest miesiącem, w którym szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. Od pierwszych dni

...