W kategorii Wolontariusz Roku, lokalną nagrodę Antek Roku otrzymał twórca oraz instruktor zespołu

...

Konkurs „Antek Roku” jest szczególnym sposobem na uhonorowanie wybitnych osiągnięć osób fizycznych

...

Konkurs „Antek Roku” jest szczególnym sposobem na uhonorowanie wybitnych osiągnięć osób fizycznych oraz innych

...

ndf

Poniedziałek 6 X 201 4 r. - wolontariusze kl.  VI d zapraszają do sali 23 A  ( na szóstej lekcji).

...