W dniu 19 września 2017 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów przeprowadzony został w naszej szkole próbny alarm przeciwpożarowy, połączony z ewakuacją uczniów i pracowników z budynku szkoły.
Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków, uczniowie oraz pracownicy opuścili budynek szkoły i zgromadzili się na boisku szkolnym.
Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem, poruszania się zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki. Akcja przebiegła sprawnie i w wyznaczonym czasie.

Papież Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego życie i pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów. Fascynował On swoją niezwykłą osobowością, pokorą, szacunkiem i miłością do bliźniego. Każdy, kto mógł się z Nim spotkać odczuwał promieniowanie świętości i bliskość samego Boga.

Dn. 19 czerwca 2017r. odbędzie się w naszej szkole spotkanie z oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, panią aspirant Faustyną Łazur. Dotyczy ono bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji.

Spotkanie odbędzie się według następującego planu:

godz. 9:00 – spotkanie z uczniami klas I-III na szkolnym łączniku

godz. 9:25 – spotkanie z dziećmi z oddziałów przedszkolnych na górnym korytarzu w Bloku E

godz. 9:50 – spotkanie z uczniami klas IV-VI na szkolnym łączniku

Zapraszamy na spotkanie wszystkich uczniów wraz z nauczycielami uczącymi o określonej godzinie w danej klasie.

 

Jednocześnie przypominamy, że uczniowie mają obowiązek uczęszczania do szkoły do ostatniego dnia nauki. W bieżącym roku szkolnym tym dniem jest 20 czerwca. Dni 21 oraz 22 czerwca są dniami wolnymi od zajęć edukacyjno-wychowawczych, w które szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

śDyrekcja i Uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego

w Janowie Lubelskim

mają zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych na inscenizację

pt. „100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie”,

która zostanie zaprezentowana

w Janowskim Ośrodku Kultury

dn. 4 maja 2017 r. o godz. 16:30

Serdecznie zapraszamy!

W dniach 6-7 czerwca 2017r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie odbył się  Wojewódzki Koncert Laureatów XXXVI Małego Konkursu recytatorskiego.

Jury w składzie:
Aleksandra Chojnacka – Instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie; 
Dorota Julianna Mościbrodzka – Kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
Monika Wesołowska – Instruktor kultury żywego słowa Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, 


"Od osoby z zespołem Downa nie warto odwracać głowy. Gdy człowiek spojrzy w jego oczy, może w nich ujrzeć świat, w którym każdy chciałby żyć. Takie osoby bardzo rzadko są świadome swojego upośledzenia, ponieważ myślą innymi kategoriami niż my. Uszczęśliwia je okazywanie bliskości, akceptacja i uczucie. Właśnie to powinniśmy im ofiarować, gdyż nie jest ważne co ktoś może osiągnąć, ale by mógł żyć, czerpiąc z życia radość."


Robert Graczyński
W Polsce żyje około 60 tysięcy osób z zespołem Downa