Od 1 lipca będzie można składać wnioski o wyprawkę szkolną 300 plus w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego, a od 1 sierpnia w formie tradycyjnej (papierowej).

 

Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 listopada danego roku!

Dyrektor szkoły zaprasza Rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych na konsultacje dnia 20 czerwca 2018 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Szanowni Państwo

W dniach 6 – 20 czerwca 2018 r. w oddziałach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim zostanie przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa w zakresie wymagań:

 - Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 

Warszawa, 18 maja 2018 r.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum,

 

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Dn. 17 kwietnia 2018 r. odbędą się spotkania wychowawców oddziałów przedszkolnych oraz klas I-VI z Rodzicami.

Zebrania odbędą się w salach lekcyjnych według następującego harmonogramu:

* godz. 16:30 - oddziały przedszkolne oraz klasy I-III

* godz. 17:00 - klasy IV-VI 

O godz. 17:30 odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas szóstych w stołówce szkolnej.

Zebrania z Rodzicami uczniów klas VII oraz gimnazjalnych odbędą się dn. 12 kwietnia 2018 r. w budynku B, według harmonogramu podanego w zakładce "Oddziały gimnazjalne".

Dn. 25 stycznia 2018r. odbędą się zebrania z Rodzicami według następującego harmonogramu:

godz. 16:00 - klasy gimnazjalne

godz. 16:30 - klasy I-III 

godz. 17:00 - klasy IV-VII 

godz. 17:30 - Rada Rodziców