Przewodnicząca Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim i Dyrektor szkoły zapraszają na spotkanie Rady Rodziców dnia 6 lutego 2017r. o godz. 17:00. Spotkanie odbędzie się w stołówce szkolnej.

Bezpośrednio po zebraniu Rady Rodziców (o godz. 17:30) odbędzie się spotkanie wszystkich Rodziców uczniów klas szóstych. W spotkaniu weźmie udział v-ce Burmistrz Janowa Lubelskiego - P. Czesław Krzysztoń.

Dn. 31 I 2017r. odbędą się zabrania z rodzicami na zakończenie I półrocza, poprzedzone szkoleniem dla Rodziców na temat „Wzmacnianie przez rodziców poczucia własnej wartości u dzieci”, prowadzonym przez p. D. Chmielewską-Bardak.

 

Zebrania odbędą się według następującego harmonogramu:

 

godz. 16:30 – szkolenie dla rodziców uczniów klas I-III przy scenie szkolnej

godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

 

godz. 17:00 – szkolenie dla rodziców uczniów klas IV-VI przy scenie szkolnej

godz. 17:30 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

Szanowni Państwo – Rodzice, Nauczyciele

W związku z nadchodzącymi zmianami w szkolnictwie, wynikającymi z reformy edukacji, zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony: http://reformaedukacji.men.gov.pl/ Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne oraz szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

Dn. 15 listopada 2016r. (wtorek) odbędą się zebrania wychowawców klas z Rodzicami:

* godz. 17:00 - klasy I-III

* godz. 17:30 - klasy IV-VI

Od dn. 26 WRZEŚNIA (poniedziałek)

rozpoczynają się 

ZAJĘCIA NA BASENIE DLA KLAS I-III - 

w ramach 1 godziny wych. - fiz.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM PRZEDSTAWIONYM PRZEZ WYCHOWAWCĘ KLASY.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lub. informuje, że dn. 15 września 2016r. (czwartek) odbędą się spotkania wychowawców klas z Rodzicami:

godz. 17:00 - klasy 0-III

godz. 17:30 - klasy IV-VI

Program spotkania:

* Zapoznanie Rodziców z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017

* Zapoznanie z dokumentami szkoły (Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, WSO, prawa i obowiązki ucznia, wymagania edukacyjne, procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole)

* Wybór klasowej rady rodziców

O godz. 18:00 odbędzie się w stołówce szkolnej zebranie przedstawicieli klasowych rad rodziców z Panią dyrektor Agnieszką Trytek.