Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Plan zajęć pozalekcyjnych

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

prowadzonych przez nauczycieli w ramach zadań statutowych szkoły

w roku szkolnym 2017/2018

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Dzień tygodnia

Lekcja

1.       

Beata Gałus

matematyka kl.6c

wtorek

7

2.       

Katarzyna Orzeł

matematyka

czwartek

0

3.       

Bernarda Hyła

edukacja wczesnoszkolna

środa

5

4.       

Elżbieta Czerniak

edukacja wczesnoszkolna

czwartek

5

5.       

Izydora Tatar

edukacja wczesnoszkolna

czwartek

5

6.       

Elżbieta Orzeł

język polski

środa

8

7.       

Małgorzata Fac

edukacja wczesnoszkolna

piątek

0

8.       

Dorota Pietraszuk

edukacja wczesnoszkolna

piątek

5

9.       

Teresa Kierepka

edukacja wczesnoszkolna

wtorek

5

10.   

Daniel Wołoszyn

język angielski

poniedziałek

8

11.   

Justyna Wieleba

edukacja wczesnoszkolna

piątek

5

12.   

Katarzyna Lachawiec

edukacja wczesnoszkolna

poniedziałek

5

13.   

Bożena Matysek

edukacja wczesnoszkolna

piątek

0

14.   

Marzena Stolarz

edukacja wczesnoszkolna

piątek

6

15.   

Anna Żytko

edukacja wczesnoszkolna (ed.polonist. ed.matematyczna)

środa

5

16.   

Bożena Matysek

edukacja wczesnoszkolna

piątek

0

17.   

Justyna Kałamajka-Krzosek

język angielski

piątek

0

18.   

Joanna Rosińska

matematyka

poniedziałek

8

19.   

Iwona Paleń

edukacja wczesnoszkolna

poniedziałek

5

20.   

Monika Woźnica

edukacja wczesnoszkolna

piątek

5

21.   

Grażyna Chmiel

edukacja wczesnoszkolna

piątek

5

22.   

Krystyna Ćwiek

przyroda, geografia

czwartek

0

23.   

Świątek Monika

j. niemiecki

wtorek

8

24.   

Irena Lasek

edukacja wczesnoszkolna

piątek

0

25.   

Dorota Styk

matematyka

poniedziałek

7

26.   

Grażyna Kaproń

edukacja wczesnoszkolna

piątek

0

 

  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Dzień tygodnia

Lekcja

1.       

Beata Gałus

matematyka 4c

poniedziałek

7

2.       

Grzegorz Boliński

informatyka - programowanie

poniedziałek

7

3.       

Katarzyna Orzeł

matematyka

piątek

0

4.       

Wioletta Małysz

zajęcia z edukacji kulturalnej / artystycznej

poniedziałek

0

5.       

Maria Widz

język angielski

poniedziałek

8

6.       

Katarzyna Podkańska

zajęcia kaligraficzne

poniedziałek

7

7.       

Ewa Kulpa

język angielski

czwartek

7

8.       

Jadwiga Chróściel

język niemiecki

czwartek

7

9.       

Daniel Wołoszyn

język angielski

poniedziałek

8

10.   

Justyna Kałamajka-Krzosek

język angielski

piątek

0

11.   

Joanna Rosińska

matematyka

poniedziałek

8

12.   

Agnieszka Serafin, Monika Leśniak-Skakuj, Grzegorz Boliński

Szkolny Klub Europejski

poniedziałek

0

13.   

Andrzej Jakubiec

wychowanie fizyczne

wtorek

8

14.   

Ryszard Boryński

wych fiz/sportowe

środa

8

15.   

Andrzej Bucior

LOP - 1x/m-c

środa

8

16.   

Stefania Wójcik

kółko plastyczne

czwartek

8

17.   

Krzos Iwona

j. angielski

czwartek

6

18.   

Świątek Monika

j. niemiecki

środa

6

19.   

Dorota Jargiło

Przyroda – co 2 tygodnie

czwartek

6

20.   

Zbigniew Kiszka

technika

środa

8

21.   

Dorota Styk

matematyka

poniedziałek

0