Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z j. angielskiego. Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki. W tym roku w konkursie wzięło udział 59 uczestników z klas IV, V i VI.

 29 listopada w Kraśniku odbyły się rejonowe Igrzyska w pływaniu. Bardzo dobrze zaprezentowały się dziewczęta i chłopcy z naszej szkoły.

26 października 2016 r. do Janowskiego Ośrodka Kultury przybyli przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich z województwa lubelskiego, a także Prof. Andrzej Stanisławek – Senator RP, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Marian Sikorski – Wiceprezes Urzędującego LWSZS Szkolnego Związku Sportowego, Dariusz Winiarczyk – Wiceprezes Szkolnego Związku Sportowego. Na widowni zasiedli przedstawiciele władz samorządowych z gminy i powiatu janowskiego, radni oraz dyrektorzy szkół i innych jednostek organizacyjnych.

Dnia 18.10.2016r. odbyło się w naszej szkole uroczyste włączenie 39 nowych członków do Szkolnego Kręgu Młodych Talentów. Nominacje otrzymali uczniowie klas V i VI, którzy odnieśli znaczące sukcesy w zawodach sportowych, konkursach wokalnych i plastycznych lub otrzymali na koniec minionego roku szkolnego oceny celujące z co najmniej jednego spośród przedmiotów: język polski, język angielski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe. Pamiątkowe dyplomy wręczyła uczniom Pani wicedyrektor Iwona Walas. Wymieniono również imiona i nazwiska 29 uczniów, którzy należą już do KMT.