Warszawa, 18 maja 2018 r.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum,

 

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Dn. 17 kwietnia 2018 r. odbędą się spotkania wychowawców oddziałów przedszkolnych oraz klas I-VI z Rodzicami.

Zebrania odbędą się w salach lekcyjnych według następującego harmonogramu:

* godz. 16:30 - oddziały przedszkolne oraz klasy I-III

* godz. 17:00 - klasy IV-VI 

O godz. 17:30 odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas szóstych w stołówce szkolnej.

Zebrania z Rodzicami uczniów klas VII oraz gimnazjalnych odbędą się dn. 12 kwietnia 2018 r. w budynku B, według harmonogramu podanego w zakładce "Oddziały gimnazjalne".

Dn. 25 stycznia 2018r. odbędą się zebrania z Rodzicami według następującego harmonogramu:

godz. 16:00 - klasy gimnazjalne

godz. 16:30 - klasy I-III 

godz. 17:00 - klasy IV-VII 

godz. 17:30 - Rada Rodziców

Zasady organizacji eliminacji drugiego etapu konkursów przedmiotowych i tematycznych w roku szkolnym 2017/2018

W związku z doniesieniami w mediach o pojawiających się przypadkach wszawicy u dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Janowie Lubelskim informuje, że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim, w zakładce Higiena Dzieci i Młodzieży pod nazwą „ Profilaktyka Wszawicy”, umieszczono Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.

 

Proszę o zapoznanie się z w/w publikacją.

Dyrektor szkoły

Informujemy, że zebrania wychowawców klas z rodzicami odbędą się dn. 16 listopada 2017r. zgodnie z następującym harmonogramem:

godz. 16:00 - klasy II i III gimnazjalne (w budynku dawnego Gimnazjum),

godz. 16:30 - oddziały przedszkolne oraz klasy I-III szkoły podstawowej,

godz. 17:00 - klasy IV-VII (kl. IV-VI w budynku szkoły podstawowej, natomiast kl. VII - w budynku dawnego Gimnazjum).

Dyrekcja szkoły