Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lub. informuje, że dn. 15 września 2016r. (czwartek) odbędą się spotkania wychowawców klas z Rodzicami:

godz. 17:00 - klasy 0-III

godz. 17:30 - klasy IV-VI

Program spotkania:

* Zapoznanie Rodziców z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017

* Zapoznanie z dokumentami szkoły (Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, WSO, prawa i obowiązki ucznia, wymagania edukacyjne, procedura postępowania w przypadku nieobecności ucznia w szkole)

* Wybór klasowej rady rodziców

O godz. 18:00 odbędzie się w stołówce szkolnej zebranie przedstawicieli klasowych rad rodziców z Panią dyrektor Agnieszką Trytek. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lub. informuje, że dn. 15 września 2016r. (czwartek) odbędą się spotkania wychowawców klas z Rodzicami

- godz. 17:00 - zebrania klas 0-III

- godz. 17:30 - zebrania klas IV-VI

Program spotkania:

* zapoznanie z dokumentami szkoły

* wybór klasowej rady rodziców

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Regulamin klas sportowych
Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim zaprasza dzieci z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH oraz ich Rodziców na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dn. 30 sierpnia 2016 r. o godz. 16:00 w hali sportowej.

 

Agnieszka Trytek 
Dyrektor PSPzOI w Janowie Lub

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Szanowni Rodzice

  

PROSIMY O ROZLICZENIE SIĘ 
ZA USZKODZONE/ZNISZCZONE/NIEZWRÓCONE PODRĘCZNIKI
za rok szk. 2015/2016 
do dnia 16 sierpnia 2016r.