Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski. 

Dyrektor szkoły zaprasza Rodziców dzieci 5-letnich, uczęszczających do janowskich przedszkoli na spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się dnia 27 marca 2017r. o godz. 17:15 w stołówce szkolnej. W spotkaniu będzie uczestniczył zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, p. Czesław Krzysztoń.

Dyrektor szkoły zaprasza Rodziców uczniów klas VI na spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się dnia 27 marca 2017r. o godz. 16:30 w stołówce szkolnej. W spotkaniu będzie uczestniczył zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, p. Czesław Krzysztoń.

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi telefonami ze strony rodziców dot. terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/18, Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim Zbigniew Flis przekazuje poniższe informacje:

Przewodnicząca Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim i Dyrektor szkoły zapraszają na spotkanie Rady Rodziców dnia 6 lutego 2017r. o godz. 17:00. Spotkanie odbędzie się w stołówce szkolnej.

Bezpośrednio po zebraniu Rady Rodziców (o godz. 17:30) odbędzie się spotkanie wszystkich Rodziców uczniów klas szóstych. W spotkaniu weźmie udział v-ce Burmistrz Janowa Lubelskiego - P. Czesław Krzysztoń.

Dn. 31 I 2017r. odbędą się zabrania z rodzicami na zakończenie I półrocza, poprzedzone szkoleniem dla Rodziców na temat „Wzmacnianie przez rodziców poczucia własnej wartości u dzieci”, prowadzonym przez p. D. Chmielewską-Bardak.

 

Zebrania odbędą się według następującego harmonogramu:

 

godz. 16:30 – szkolenie dla rodziców uczniów klas I-III przy scenie szkolnej

godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

 

godz. 17:00 – szkolenie dla rodziców uczniów klas IV-VI przy scenie szkolnej

godz. 17:30 – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych