WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ KUPUJĄ RODZICE

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Edukacja przedszkolna

Wiesława Żaba-Żabińska

Kolorowy start z plusem

Grupa MAC S.A.

Język angielski

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Treetops starter

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

Religia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Jezus mnie kocha. Podręcznik do religii dla dzieci sześcioletnich.

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

 

W KLASACH: I, II, III, IV, V, VI I VII RODZICE KUPUJĄ TYLKO PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA DO RELIGII.

Podręczniki do pozostałych przedmiotów uczniowie otrzymają na początku roku szkolnego

Klasa I (wszystkie oddziały)

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Religia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

 

 Klasa II (wszystkie oddziały)

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Religia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Kochamy Pana Jezusa.

Podręcznik do nauki religii dla klasy II szkoły podstawowej +
zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

 

 Klasa III (wszystkie oddziały)

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Religia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Przyjmujemy Pana Jezusa.

Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej +
zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

 

Klasa IV (wszystkie oddziały)

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Religia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej +
zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

 

 Klasa V (wszystkie oddziały)

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Religia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wierzę w Boga.
Podręcznik do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej +
zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

 

 Klasa VI (wszystkie oddziały) - nowa podstawa programowa

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Religia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wierzę w Kościół. Podręcznik do nauki religii dla klasy VI szkoły podstawowej + ćwiczenia

Wydawnictwo i Drukarnia w Sandomierzu

 

 Klasa VII (wszystkie oddziały)

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Religia

Ks. Stanisław Łabendowicz

Spotkanie ze słowem. Podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum +
zeszyt ćwiczeń

Wydawnictwo i Drukarnia w Sandomierzu

Szkolny zestaw wszystkich podręczników do poszczególnych klas dostępny jest w janowskich księgarniach oraz w szkole (w sekretariacie oraz na drzwiach wejściowych)

Zbliża się czas wakacji, a więc czas wypoczynku i zabaw naszych dzieci. Musimy wspólnie zadbać o to, aby ten czas był dla nich miły, a przede wszystkim bezpiecznie spędzony. Najlepszym sposobem uświadomienia dzieciom zagrożeń, które mogą ich spotkać jest rozmowa. Minister Edukacji Narodowej, p. Anna Zalewska zachęca wszystkich - a w szczególności Rodziców do odwiedzenia stron WWW, gdzie znajdą między innymi porady dotyczące organizowania bezpiecznego wypoczynku dla dzieci.

W/w informacje Rodzice mogą znaleźć na następujących stronach - rekomendowanych przez Ministra Edukacji narodowej: www.wypoczynek.men.gov.pl ; www.ore.edu.pl ; www.kbpn.gov.pl ; www.dopalaczeinfo.pl ; www.narkomania.org.pl ; www.msit.gov.pl ; www.polakzagranica.msz.gov.pl ; www.msz.gov.pl/pl/ipolak ; www.odseusz.msz.gov.pl

  

W związku z zakończeniem pierwszego etapu wprowadzania zmian w polskiej oświacie, p. Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, wystosowała list, w którym informuje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji

 

List dostępny jest na stronie: List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców.pdf

 

Dn. 25 kwietnia 2017r. o godz. 17:00 odbędą się zebrania wychowawców klas I-VI z Rodzicami.

O godz. 17:30 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców z Dyrektorem szkoły.

21 marca 2017 roku na konferencji prasowej poświęconej bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Internecie p. Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty zaapelowała do odpowiedzialnych za opiekę nad małoletnimi i wszystkich osób dorosłych o szczególne zwrócenie uwagi na zachowania dzieci dotyczące korzystania przez nie z zasobów cyfrowych.

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

·         dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,

·         dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa), jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.