Z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada nauczyciele biblioteki przeprowadzili w klasach pierwszych lekcje biblioteczne. Tematyka zajęć była bliska i przyjazna każdemu dziecku związana z najbardziej ulubioną jego maskotką.

Z okazji 120 rocznicy urodzin Jana Brzechwy nauczyciele szkolnej biblioteki zorganizowali konkurs dotyczący twórczości znanego i lubianego autora wierszy dla dzieci. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 0 – III. Prace wykonane były dowolną techniką plastyczną, były ciekawe i oryginalne.

W miesiącu listopadzie zostały przeprowadzone lekcje biblioteczne w klasach pierwszych. Uczniowie poznali zasady korzystania z zasobów bibliotecznych. Poprzez udział w zajęciach zaznajomili się z procedurą wypożyczania książek oraz regulaminem szkolnej biblioteki.

Wymagania edukacyjne są dostępne w BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 
W grudniu odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej. Podczas uroczystej lekcji bibliotecznej uczniowie poznali zasady korzystania z księgozbioru biblioteki. Przyrzekali, że będą dobrymi czytelnikami, będą szanować książki i często korzystać ze zbiorów bibliotecznych.