W grudniu odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej. Podczas uroczystej lekcji bibliotecznej uczniowie poznali zasady korzystania z księgozbioru biblioteki. Przyrzekali, że będą dobrymi czytelnikami, będą szanować książki i często korzystać ze zbiorów bibliotecznych.