Ubieranie choinki to jedna z najpiękniejszych tradycji świątecznych. Święta zbliżają się wielkimi krokami, najwyższy więc czas ozdobić bożonarodzeniowe drzewko. Co roku z inicjatywy Burmistrza Janowa Lubelskiego, p. Krzysztofa Kołtysia, choinki na rynku naszego miasta ubierane są przez dzieci ze szkół i przedszkoli w wykonane  ozdoby.

25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzień 23 listopada był okazją do wesołej zabawy, wszystkie misie i inni pluszowi przyjaciele dzieci, opuścili swoje zaciszne pokoiki i przybyli wraz z dziećmi do przedszkola. W salach zrobiło się kolorowo i „misiowo". Pluszowe maskotki towarzyszyły swoim opiekunom przez cały dzień. 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych miały okazję uczestniczyć w warsztatach mydlarskich. Dzięki zajęciom przedszkolaki mogły utrwalić sobie wiadomości dotyczące zasad higieny, dowiedzieć się kim są stworki zwane bakteriami, poznać właściwości ziół i olejków kosmetycznych.

Wrzesień jest miesiącem, w którym szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. Od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu realizowana jest tematyka związana bezpieczeństwem. Dążymy do tego, aby nasze przedszkolaki świadome były czyhających wokół zagrożeń, ale przede wszystkim – wiedziały, jak ich unikać oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 

KALENDARZ
UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

Sposób realizacji

Termin

Bezpieczny przedszkolak

-Spotkanie z policjantem

wrzesień

Dzień Chłopaka

 

- Uroczystość wewnętrzna

 

wrzesień

Pani Jesień dary w koszu niesie!

- Uroczystość wewnętrzna

– Promowanie talentów dzieci

 

październik

 

,,ZNAK MÓJ – ORZEŁ BIAŁY”

 

 uroczysty poranek z okazji
Dnia Niepodległości

- Uroczystość wewnętrzna

- Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności patriotycznej
- Kształtowanie prawidłowych postaw wobec swej ojczyzny
- Szanowanie polskich symboli narodowych
- Wspólne śpiewanie Hymnu Narodowego 
- Projekcja filmu dydaktycznego

pt. ,,Polskie symbole narodowe.’’
- Słuchanie pieśni patriotycznych.

 

 

 

 

listopad

 

 

 

Pokochaj Pluszowego Misia on przyjacielem dzieci jest

 

obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia

-Uroczystość wewnętrzna

- Zabawy i zajęcia tematyczne

w grupach

-Dzień Pluszowego Misia

- Konkurs plastyczny ,,Mój przyjaciel Miś”- międzygrupowy

listopad

 

Wszystkie dzieci Mikołaja kochają, wszystkie dzieci na niego czekają

Mikołajki

- Pisanie rysunkowych listów do Mikołaja.
- Spotkanie z Mikołajem – rozdanie niespodzianek, słodyczy 

 

grudzień

 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA

 

spotkanie przedświąteczne
 uroczystość wewnątrzgrupowa

 

 

 

W świątecznym nastroju

– Spotkanie opłatkowe dla dzieci i rodziców, wspólne kolędowanie

-Uroczysty wigilijny poczęstunek w grupach, występy dzieci, wręczenie kartek z życzeniami świątecznymi, wspólne kolędowanie,

 

 


grudzień

W karnawale same bale

 

Bal Karnawałowy

 

- Tańce i zabawy ze śpiewem, konkursy, słodki poczęstunek,

 

 

styczeń

 

Dzień Kobiet

i

Dziewczynek

 

- Uroczystość wewnętrzna

 

marzec

Wiosno, Wiosenko witaj nam

- pożegnanie zimy i powitanie wiosny

 

- Zapoznanie z ludowymi tradycjami i obrzędami powitania wiosny
- Uroczystość wewnętrzna

 

marzec

Zwyczaje Wielkanocne

- Poznawanie tradycji i symboli
wielkanocnych.
-Wykonujemy stroiki wielkanocne

marzec

Wszystkim nam jest bliska ochrona środowiska

– Światowy Dzień Ziemi

- Uroczystość wewnętrzna

- Zabawy i zajęcia tematyczne

w grupach

- Rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi

 

 

kwiecień

Dzień Bibliotekarza

- Wycieczka grupy do Biblioteki Publicznej

- Czytanie książek
- Konkurs plastyczny

 

maj

DZIEŃ FLAGI

i rocznica KONSTYTUCJI 3 MAJA

- Emisja filmu dydaktycznego 

- Uroczystość wewnętrzna o charakterze patriotycznym

 

maj

 

Ja też chcę być strażakiem

Dzień Strażaka

-Pokazy strażackie na terenie PSP w Janowie Lubelskim.
- Wyrażenie szacunku dla pracy
strażaków poprzez wiersze i laurki.

- Wycieczka dzieci do Straży Pożarnej. Złożenie życzeń

 

 

maj

Słonko jasno świeci, dziś się cieszą wszystkie dzieci Wszystkim dzieciom małym, dużym. Pierwszy czerwca bardzo służy.

 

Dzień Rodzinki

– Święto Mamy i Taty

- Wyjazd dzieci i rodziców do Doboszówki

- Piknik integracyjny

- Od ziarenka do bochenka: poznanie etapów wypieku chleba, integracja grupy

- zabawy i gry sprawnościowe, wspólne śpiewanie piosenek, poczęstunek,

 

 

czerwiec

Spotkanie z
Pierwszą Klasą

Spotkanie z uczniami klasy pierwszej podczas Dni Otwartych Szkoły.

 

czerwiec

Dzisiaj przedszkolaki, jutro już pierwszaki – uroczyste pożegnanie przedszkola

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w przedszkolu.

 

21.06.2019

 

   

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

POBYTU DZIECKA 6-LETNIEGO

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

w Janowie Lubelskim

 

 

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci.

Zabawy dowolne wg inwencji wychowanków, zabawy w kącikach tematycznych.

 

8:00 – 8:30

Powitanie. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i integracyjne. Ćwiczenia grafomotoryczne i usprawniające motorykę małą.

8:30 – 9:00

Porządkowanie sali. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Śniadanie – nabywanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

Mycie zębów po posiłku.

 

9:00 – 9:30

Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.

9:30 – 10:00

Zabawy ruchowe. Zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, zabawy dydaktyczne i konstrukcyjne. Sytuacje okolicznościowe.

10:00 – 10:30

Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.

10:30 – 11:00

Spacery, zabawy na placu zabaw. Obserwacje przyrodnicze.

11:00- 11:30

Ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe, integracyjne, gry i zabawy dydaktyczne, działania twórcze, prace społeczno-użyteczne i porządkowe na rzecz grupy)

 

11:30 – 12:30

Czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do obiadu. Obiad – kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

12:30 – 13:00

Ćwiczenia relaksacyjne, głośne czytanie literatury dziecięcej, słuchowiska – poobiedni odpoczynek.

13:00 - 15:00

Aktywność inspirowana przez nauczyciela: zabawy integracyjne i ruchowe, dydaktyczne, ortofoniczne, konstrukcyjne i plastyczno-techniczne, rozmowy indywidualne, zabawy grafomotoryczne i tematyczne, projekcja filmów edukacyjnych, praca z programem multimedialnym, zabawy na świeżym powietrzu.

15:00 – 16:00

Zabawy dowolne wg zainteresowań wychowanków, prace porządkowe i pielęgnacyjne. Rozchodzenie się dzieci.

 

W dniu, kiedy odbywają się zajęcia religii - podstawa programowa realizowana jest do godziny 1330.