Dzień promocji talentów

Dnia 13 czerwca 2017r. odbył się w naszej szkole kolejny Dzień Promocji Talentów. Jest organizowany od roku szkolnego 2011/12. Wtedy właśnie nasza szkoła została włączona jako pierwsza w powiecie janowskim do ogólnopolskiej sieci „Szkół Odkrywców Talentów”. Jest to zaszczytne wyróżnienie przyznawane szkołom, które podejmują systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych. Uzyskany tytuł motywuje całą społeczność szkolną do ciągłego doskonalenia pracy i odnoszenia następnych sukcesów w różnych dziedzinach.

Dnia 31 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji przyjęcia nowych członków do Szkolnego Kręgu Młodych Talentów, który skupia uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach. Należy do niego 67 uczniów, którzy zostali przyjęci w poprzednich latach szkolnych. Wśród nich jest 40 uczniów klas siódmych i 27 z klas 4 – 6. Wielu z uczniów w minionym roku szkolnym osiągnęło sukcesy w innych dziedzinach, niż ta, za którą otrzymali nominację. Na tablicy kręgu na łączniku są umieszczone nazwiska tych uczniów, a dwiema lub trzema gwiazdkami oznaczone są te ostatnie osiągnięcia z roku szkolnego 2016/17.