Dyrektor Szkoły

Trytek Agnieszka - nauczyciel historii, oligofrenopedagog

 

Zastępcy dyrektora:

Walas Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz zaj. komputerowych, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Widomska Ewa - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

Grażyna Kras - nauczyciel języka francuskiego, oligofrenopedagog

Andrzej Tomczyk - nauczyciel WOS, wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel muzyki

 

Kierownik świetlicy:

Kuśmierczyk Grażyna - pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

Bartoszek Zofia

 

Nauczyciele i wychowawcy:

 

1.  Banasiak-Wiśniewska Agnieszka - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

2.  Beksiak Ryszard - nauczyciel języka polskiego

3.  Bielecka Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

4.  Biżek Krzysztof - nauczyciel plastyki

5.  Boliński Grzegorz - nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych

6.  Boryński Ryszard - nauczyciel wych. fiz.

7.  Bratkowska Regina - nauczyciel języka polskiego

8.  Bratkowski Robert - nauczyciel wych. fiz. i gimnastyki korekcyjnej

9.  Bucior Andrzej - nauczyciel przyrody

10. Bucior Elżbieta - nauczyciel - bibliotekarz

11. Chałabis Anna- psycholog 

12. Chmiel Ewa - pedagog

13. Chmiel Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

14. Chmiel Karolina - nauczyciel edukacji przedszkolnej, oligofrenopedagog

15. Chmiel Maria - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

16. Chróściel Jadwiga - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

17. Ciupak Małgorzata - nauczyciel religii

18. Czajkowski Zbigniew - nauczyciel wych. fiz.

19. Czarny Barbara - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

20 Czerniak Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

21. Ćwiek Krystyna - nauczyciel przyrody i geografii

22. Dubiel Jacek - nauczyciel muzyki

23. Fac Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

24. Fac Patrycja - nauczyciel języka angielskiego

25. Flis Jadwiga - nauczyciel przyrody, oligofrenopedagog

26. Flis Marek - nauczyciel języka niemieckiego

27. Gałus Beata - nauczyciel matematyki i informatyki

28. Golec Jacek - nauczyciel matematyki

29. Golec Urszula - nauczyciel matematyki, 

30. ks. Gubernat Maciej - nauczyciel religii

31. Hulak Tomasz - nauczyciel wych. fiz.

32. Hyła Bernarda - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

33. Jakubiec Andrzej - nauczyciel wych. fiz.

34. Jargiło Dorota - nauczyciel przyrody oraz muzyki i plastyki

35. Jargiło Olga - pedagog, oligofrenopedagog

36. Jarosz Andrzej - nauczyciel wspomagający, nauczyciel wych. fiz.

37. Jarosz Joanna - nauczyciel - bibliotekarz, - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

38. Kałamajka-Krzosek Justyna - nauczyciel języka angielskiego

39. Kańkowski Jarosław - nauczyciel wych. fiz.

40. Kapica Bożena - nauka języka polskiego, oligofrenopedagog, surdopedagog

41. Kaproń Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

42. Kaproń Marzena - nauczyciel religii

43. Kicińska Agnieszka - nauczyciel wych. fiz.

44. Kierepka Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

45. Kiszka Zbigniew - nauczyciel historii i techniki 

46. Knap Aneta - nauczyciel języka angielskiego

47. Kokoszka Andrzej - nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog

48. Kokoszka Iwona - nauczyciel języka angielskiego

49. Kowal Joanna - nauczyciel religii, wychowawca świetlicy

50. Kraj Małgorzata - nauczyciel matematyki i informatyki

51. Krasowska Elżbieta - nauczyciel chemii

52. Krzos Iwona - nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog

53. Krzysztoń Elżbieta - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

54. Kulpa Elżbieta - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

55. Kulpa Ewa - nauczyciel języka angielskiego

56. Kulpa Joanna - nauczyciel historii

57. Kulpa Włodzimierz - nauczyciel wych. fiz.

58. Kurasiewicz Ewa - nauczyciel historii

59. Kuśmierczyk Anna - nauczyciel historii, oligofrenopedagog

60. Kuźnicka Ala - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

61. Kwiecień Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

62. Lachawiec Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki, oligofrenopedagog

63. Lachawiec Tadeusz -  nauczyciel informatyki i zajęć technicznych

64. Lalik Joanna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

65. Lasek Irena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

66. Leśniak-Skakuj Monika - nauczyciel języka angielskiego

67. Lewczuk Małgorzata - nauczyciel wych. fiz.

68. Łygan Anna - wychowawca świetlicy

69. Maiło Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

70. Maksim Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego

71. Małek Katarzyna - nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog

72. Małysz Wioletta - nauczyciel języka polskiego 

73. Matysek Bożena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

74. Mędrek Bożena - nauczyciel geografii

75. Nieborak Grzegorz - nauczyciel wych. fiz.

76. Nowakowska Elżbieta - nauczyciel fizyki

77. Orzeł Elżbieta - nauczyciel języka polskiego,  oligofrenopedagog

78. Orzeł Katarzyna - nauczyciel mayematyki, oligofrenopedagog

79. Paleń Iwona - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

80. Pietraszuk Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

81. Podkańska Katarzyna - nauczyciel - bibliotekarz

82. ks. Polak Grzegorz - nauczyciel religii

83. Rodziewicz Małgorzata - nauczyciel biologii

84. Rosińska Joanna - nauczyciel matematyki

85. Rzędzicka-Stolarz Beata - nauczyciel języka polskiego

86. Sadecka Marzena - nauczyciel wych. fiz., terapeuta SI

87. Serafin Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego

88. Skakuj Krzysztof - nauczyciel matematyki

89. Sobótka Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca świetlicy

90. Sołtys Wioletta - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

91. Sowa Grzegorz - nauczyciel wych. fiz.

92. Spychała Ewa - logopeda

93. Stolarz Marzena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, oligofrenopedagog

94. Styk Dorota - nauczyciel matematyki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

95. Sulowska Joanna - tyflopedagog, oligofrenopedagog

96. Surtel Katarzyna - nauczyciel biologii, oligofrenopedagog

97. Sydor-Burda Aneta - nauczyciel języka polskiego, terapeuta pedagogiczny

 98  Świątek Monika -  nauczyciel języka niemieckiego

 99.Targońska Anna - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

100.Tatar Izydora - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

101.s. Łucja Turos Maria - nauczyciel religii

102.Tyra Jadwiga - nauczyciel religii, nauczyciel wspomagający

103.Widz Maria - nauczyciel języka angielskiego

104.Widz Mariusz - nauczyciel - bibliotekarz, nauczyciel historii i WOS

105.Wiechnik Adam - nauczyciel muzyki, nauczyciel wychowania fizycznego

106.Wiechnik Ewa - nauczyciel języka polskiego 

107.Wiechnik Urszula - nauczyciel muzyki

108.Wieleba Justyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

109.Wojtan Iwona - pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

110.Wołoszyn Daniel - nauczyciel języka angielskiego

111.Woźnica Monika - nauczyciel wspomagający, nauczyciel historii

112.Wójcik Stefania - nauczyciel plastyki

113.Zezulińska Zofia - nauczyciel chemii, oligofrenopedagog

114.Zezulińska-Sowa Iwona - nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

115.Ziółkowska Irena - pedagog, terapeuta pedagogicznynauczyciel wychowania do życia w rodzinie

116.Żytko Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog