1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

 podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

 podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3.

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2018 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 22 stycznia – 4 lutego 2018 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 12-25 lutego 2018 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

5.

Egzamin gimnazjalny (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6)

18, 19, 20 kwietnia 2018r.

 podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 grudnia  2016  r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

6.

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/)

 podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 grudnia  2016  r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

 podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

8.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2017/2018:

* 2 listopada 2017r. - dzień po uroczystości Wszystkich Świętych

* 2 maja 2018r. - dzień pomiędzy Świętem Pracy a rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja

* 1 czerwca 2018r. - dzień po Bożym Ciele

* 20, 21 czerwca 2018r. - dni wolne przed zakończeniem roku szkolnego

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603),